REKLAMA

CREATIVEFORGE GAMES S.A.: Nabycie udziałów w spółkach KG LIV sp. z o.o. oraz KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2020-08-21 20:44
publikacja
2020-08-21 20:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-21
Skrócona nazwa emitenta
CREATIVEFORGE GAMES S.A.
Temat
Nabycie udziałów w spółkach KG LIV sp. z o.o. oraz KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CreativeForge Games S.A z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2020 r. Spółka nabyła od spółki GK Capital S.A. z siedzibą w Warszawie 100 udziałów spółce KG LIV sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („KG LIV”) stanowiących 100% kapitału zakładowego KG LIV oraz 100 udziałów w spółce KG XCVIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („KG XCVIII”) stanowiących 100% kapitału zakładowego KG XCVIII, w sumie za łączną cenę za udziały obu ww. spółek w wysokości 11.200,00 zł.

Jednocześnie Zarząd dodaje, że Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników ww. spółek postanowiły o zmianie firmy (nazwy) KG LIV na Maximus Games sp. z o.o. a KG XCVIII na Gambit Games Studio sp. z o.o. Dodatkowo na ww. Nadzwyczajnych Zgromadzeniach Wspólników został podniesiony kapitał do kwoty 100.000,00 zł w każdej z ww. firm. Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitent będzie posiadał po 1560 udziałów w każdej ze spółek co stanowi 78 % kapitału zakładowego każdej z nich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-21 Piotr Karbowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki