REKLAMA

CPD S.A.: Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022

2020-09-15 18:23
publikacja
2020-09-15 18:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-09-15
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
Wybór biegłego rewidenta na lata 2020-2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta uprawnionego do:

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.;

oraz

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r.

oraz

- badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.,
- przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r,
- przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Umowa z Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

Spółka korzystała z usług Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych w okresie za 2018 i 2019 rok.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-15 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2020-09-15 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Otwórz iKonto Biznes w Alior Banku, spełnij warunki promocji i zgarnij 300 zł od Bankier.pl i do 1500 zł od Alior Banku.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki