REKLAMA

CPD S.A.: Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną

2021-05-31 18:18
publikacja
2021-05-31 18:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-31
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
Ustanowienie zabezpieczeń z tytułu zawarcia umowy kredytu przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) informuje, iż 31 maja 2021 Spółka udzieliła zabezpieczeń w związku z podpisaniem aneksu nr 7 z 28 maja 2021 roku do umowy kredytu nr KKWA0016/11 z 12 sierpnia 2011 roku pomiędzy Belise Investments sp. z o.o., będącą spółka zależną od Spółki, (dalej „Spółka Zależna”, „Kredytobiorca”), a Bankiem Santander Bank Polska S.A. (dalej „Umowa”), na podstawie, której refinansowany został nieodnawialny Kredyt Inwestycyjny w wysokości 12.523.500 euro dotyczący budynku Iris przy ul. Cybernetyki 9 w Warszawie („Umowa Kredytu”).

Zabezpieczeniami spłaty wierzytelności Banku wynikającymi z Umowy Kredytu są:

• Hipoteki na nieruchomości,
• Zastawy rejestrowe i finansowe na prawa z rachunków bankowych Kredytobiorcy,
• Zastawy rejestrowe na udziałach w Spółce Zależnej,
• Zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie Kredytobiorcy,
• Umowa poręczenia zawarta ze Spółką,
• Umowa podporządkowania wierzytelności m.in. Spółki spłacie kredytu,
• Oświadczenia o poddaniu się egzekucji wprost z aktu notarialnego wystawione m.in. przez Spółkę,
• Cesja wierzytelności Kredytobiorcy z umów najmu, ubezpieczenia oraz umów z zarządzającym budynkiem.

Ostateczna spłata Kredytu nastąpi nie później niż 30 maja 2026. Kwoty należne spłacane będą w EUR, według ustalonego harmonogramu spłat. Z tytułu udzielonego kredytu, Spółka Zależna zapłaci odsetki według zmiennej stopy procentowej EURIBOR 3M, powiększonej o marżę Banku.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2021-05-31 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki