REKLAMA
BADANIE

CPD S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023

2023-01-31 19:26
publikacja
2023-01-31 19:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2023
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023:

1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 r.

- skonsolidowany raport roczny za rok 2022 – 27 kwietnia 2023 r.

2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe – 28 września 2023 r.

3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 r., zawierający kwartalną informację finansową – 30 maja 2023 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 r., zawierający kwartalną informację finansową – 30 listopada 2023 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:

- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2022 w dniu 27 kwietnia 2023, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2023 r. - zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 elzbieta wiczkowska członek zarządu
2023-01-31 iwona makarewicz członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki