REKLAMA

CPD S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021

2021-01-29 18:02
publikacja
2021-01-29 18:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-29
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

1. Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 29 kwietnia 2021 r.
- skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 29 kwietnia 2021 r.

2. Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r., zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe - 30 września 2021 r.

3. Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r., zawierający kwartalną informację finansową – 27 maja 2021 r.
- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r., zawierający kwartalną informację finansową – 25 listopada 2021 r.

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że Spółka nie przekaże następujących raportów:
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2020 r. – w związku z publikacją raportu rocznego za rok 2020 w dniu 29 kwietnia 2021, zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).
- raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2021 r. - zgodnie z § 79 ust. 2 wyżej wymienionego Rozporządzenia.

Podstawa prawna:
§ 80 ust 1. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity, Dz.U. z 2018r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-29 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2021-01-29 Iwona Makarewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki