REKLAMA

CPD S.A.: REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

2023-06-01 21:54
publikacja
2023-06-01 21:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej “Spółka”) informuje, iż 1 czerwca 2023 r., otrzymał rezygnację członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji.

Pan Krzysztof Laskowski, pełniący dotychczas funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, złożył rezygnację z funkcji ze skutkiem na dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2022.

Pan Krzysztof Laskowski spełnia kryteria członka niezależnego Rady. Pan Krzysztof Laskowski nie podał przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna:
5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Iwona Makarewicz CZŁONEK ZARZĄDU
2023-06-01 eLZBIETA wICZKOWSKA CZŁONEK ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Najlepsze konta firmowe dla nowoczesnego biznesu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki