COMPRESS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego.

2019-10-02 21:19
publikacja
2019-10-02 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
COMPRESS S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej ComPress S.A., dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2019 r. podpisał z Panem Wim’em Fissette List intencyjny („List intencyjny”), w którym strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie współpracy przy projekcie platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe o tenisie, a która będzie prowadzona przez Spółkę.

Planowana współpraca zakłada aktywny udział Pana Wim’a Fissette w przygotowywaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych. Intencją stron, jest również dołączenie przez Pana Wim’a Fissette do akcjonariatu Spółki, w drodze objęcia nowej emisji akcji. W opinii Zarządu dołączenie do struktur Spółki Pana Wim’a Fissette (współpracującego z najlepszymi tenisistkami na świecie) będzie istotnym zdarzeniem dla Spółki, mając na uwadze bardzo duże doświadczenie jako tenisisty i trenera tenisa ziemnego oraz jego rozpoznawalny wizerunek w Polsce i na świecie, którego wykorzystanie w ramach realizacji przedsięwzięcia będzie istotnym czynnikiem wpływającym na efekty, a w konsekwencji wartość prowadzonych działań.

Strony ustalą warunki współpracy, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy) do dnia 30 listopada 2019 roku.

Zarząd zaznacza, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji kolejnej serii akcji (które miałyby zostać następnie objęte przez Pana Wim’a Fissette), będzie zależne od woli akcjonariuszy wyrażonej na kolejnym walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 ŁUKASZ GÓRSKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki