COMPRESS S.A.: Podpisanie listu intencyjnego.

2019-10-02 21:19
publikacja
2019-10-02 21:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
COMPRESS S.A.
Temat
Podpisanie listu intencyjnego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Thunderbolt S.A. z siedzibą w Krakowie (dawniej ComPress S.A., dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu 2 października 2019 r. podpisał z Panem Wim’em Fissette List intencyjny („List intencyjny”), w którym strony postanowiły podjąć negocjacje w sprawie współpracy przy projekcie platformy internetowej o charakterze sportowo-edukacyjnym, na której zamieszczane będą filmy szkoleniowe o tenisie, a która będzie prowadzona przez Spółkę.

Planowana współpraca zakłada aktywny udział Pana Wim’a Fissette w przygotowywaniu i udostępnianiu promocyjnych materiałów filmowych. Intencją stron, jest również dołączenie przez Pana Wim’a Fissette do akcjonariatu Spółki, w drodze objęcia nowej emisji akcji. W opinii Zarządu dołączenie do struktur Spółki Pana Wim’a Fissette (współpracującego z najlepszymi tenisistkami na świecie) będzie istotnym zdarzeniem dla Spółki, mając na uwadze bardzo duże doświadczenie jako tenisisty i trenera tenisa ziemnego oraz jego rozpoznawalny wizerunek w Polsce i na świecie, którego wykorzystanie w ramach realizacji przedsięwzięcia będzie istotnym czynnikiem wpływającym na efekty, a w konsekwencji wartość prowadzonych działań.

Strony ustalą warunki współpracy, spisane w Term Sheet (porozumieniu w sprawie podstawowych warunków współpracy) do dnia 30 listopada 2019 roku.

Zarząd zaznacza, iż podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji kolejnej serii akcji (które miałyby zostać następnie objęte przez Pana Wim’a Fissette), będzie zależne od woli akcjonariuszy wyrażonej na kolejnym walnym zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 ŁUKASZ GÓRSKI PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki