4,1400 zł
0,00% 0,0000 zł
Comperia.pl (CPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
COMPERIA_SF_jednostkowe_2018_FINAL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_CPLsprawozdanie_zarzadu_FINAL-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2018_CPL_List_zarzadu_jednostkowy.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Comperia.pl_sprawozdanie_z_badania_2018_05032019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 22 318 19 947 5 230 4 699
II. Zysk na działalności operacyjnej -4 078 -1 762 -956 -415
III. EBITDA (skorygowana)* 1 485 1 566 348 369
IV. Zysk brutto -3 987 -1 727 -934 -407
V. Zysk netto -3 663 -1 762 -858 -415
VI. Całkowite dochody ogółem -3 663 -1 762 -858 -415
VII. Aktywa razem 26 718 25 359 6 213 6 080
VIII. Rzeczowe aktywa trwałe 85 57 20 14
IX. Należności krótkoterminowe 4 693 3 553 1 091 852
X. Zobowiązania krótkoterminowe 3 771 4 987 877 1 196
XI. Zobowiązania długoterminowe 79 1 620 18 388
XII. Kapitał własny 22 867 18 752 5 318 4 496
XIII. Kapitał podstawowy 349 216 81 52
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -800 2 059 -187 485
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -295 -2 081 -69 -490
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 894 748 913 176
XVII. Zmiana stanu środków pieniężnych 2 799 726 656 171
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,05 -0,82 -0,25 -0,19
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -1,05 -0,82 -0,25 -0,19


* EBITDA
(skorygowana) - oznacza zysk operacyjny powiększony o amortyzację i
skorygowany o wartość odpisów aktualizujących na wartości niematerialneRaport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
COMPERIA SF jednostkowe 2018_FINAL-sig-sig.pdfCOMPERIA SF jednostkowe 2018_FINAL-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2018 rok
2018_CPLsprawozdanie zarządu_FINAL-sig-sig.pdf2018_CPLsprawozdanie zarządu_FINAL-sig-sig.pdf Jednostkowe sprawozdanie zarządu za 2018 rok
2018_CPL List_zarządu_jednostkowy.pdf2018_CPL List_zarządu_jednostkowy.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
Comperia.pl sprawozdanie z badania 2018_05032019.pdfComperia.pl sprawozdanie z badania 2018_05032019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-05 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-03-05 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-03-05 Wiesława Karwowska Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Spółki,, Polskie Centrum Audytu i Rachunkowości Sp zo.o. Wiesława Karwowska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.