0,2280 zł
4,59% 0,0100 zł
Comeco S.A. (CMC)

Informacja o wyroku oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-29
Skrócona nazwa emitenta
COMECO S.A.
Temat
Informacja o wyroku oddalającym skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku dalej: Spółka, Emitent niniejszym przekazuje do wiadomości publicznej informację poufną dotyczącą otrzymania odpisu wyroku oddalającego skargę na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie w zakresie należnego podatku od towarów i usług wraz z uzasadnieniem.

Treść informacji poufnej:
Zarząd Spółki COMECO S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje o oddaleniu złożonej skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie dotyczącej zarzutu UCS wobec Emitenta w sprawie nie nabycia prawa do obniżenia kwot podatku należnego o kwoty podatku naliczonego okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2015 r. w łącznej kwocie 372.351,00 złotych _słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100. Zgodnie ze stanowiskiem UCS, Spółka nie dochowała należytej staranności przy weryfikacji rzetelności podatkowej niektórych ze swoich kontrahentów, którzy następnie nie odprowadzili do budżetu należnego podatku VAT. W konsekwencji Spółka nie miała prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach wystawionych przez nieuczciwych kontrahentów.

W opinii UCS oraz WSA Emitent dopuścił się błędów w zakresie obliczenia wysokości nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, co spowodowało powstanie zaległości podatkowej za okresy rozliczeniowe od lipca do grudnia 2015 r. w łącznej wysokości 372.351,00 złotych słownie: trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 00/100, powiększonej o kwotę należnych odsetek. Zobowiązanie to zostało przez spółkę w całości uregulowane a obecne działania zmierzają do odzyskania powyżej kwoty od Urzędu Skarbowego.

Zdaniem Zarządu Emitenta Spółka nie dopuściła się żadnych uchybień w obszarze prowadzonej dokumentacji oraz rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług, ponadto Zarząd Emitenta wyraża opinię, iż postępowanie kontrolne UCS nie zostało w rzetelny sposób przeprowadzone, szczególnie w zakresie uwzględnienia materiałów dowodowych przedstawionych przez Spółkę. W związku z nieuwzględnieniem ww. dowodów w materiale dotyczącym sprawy, Zarząd Emitenta uważa iż postępowanie zostało przeprowadzone w sposób nierzetelny i niezgodny z obowiązującymi przepisami, ponieważ niedochowane zostało prawo Spółki do obrony.

Emitent nie zgadza się z powyższą decyzją oraz wyrokiem WSA, dlatego też złoży od niej odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zdaniem Zarządu Emitenta przedmiotowa decyzja oraz wyrok są nieprawidłowe i zostały wydane bez wszechstronnego zebrania materiału dowodowego i bez wszechstronnej analizy tegoż materiału. Emitent wykorzysta wszelkie środki prawne aby odzyskać powyższą kwotę.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-29 JAROSŁAW STEFAŃCZYK PREZES ZARZĄDU
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

Brak wydarzeń
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.