REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2021-01-14 23:41
publikacja
2021-01-14 23:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
CLC_Ogloszenie_NWZ_-_2021-02-10_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_projekty_uchwal_na_NWZ_-_2021-02-10_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_zmiany_statutu_NWZ_-_2021-02-10_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ_-_2021_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ_-_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_Informacja_o_liczbie_akcji_-_NWZ_-_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
CLC_Formularz_do_glosowania_wraz_z_instrukcja_NWZ_-_2021-02-10_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-14
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 lutego 2021 r., na godz. 12:00 („NWZ”). NWZ odbędzie się w Krakowie przy ulicy Jasnogórskiej nr 9, 31-358 Kraków.

Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki jest następujący:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.555.002,84 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii B do obrotu zorganizowanego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 20.769.228,90 złotych poprzez emisję nie więcej niż 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii C do obrotu zorganizowanego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 7.195.999,23 złotych poprzez emisję nie więcej niż 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu zorganizowanego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz informację o zmianach w Statucie i pozostałe załączniki.
Załączniki
Plik Opis
CLC Ogłoszenie NWZ - 2021-02-10_.pdfCLC Ogłoszenie NWZ - 2021-02-10_.pdf CLC Ogłoszenie NWZ - 2021-02-10_
CLC projekty uchwał na NWZ - 2021-02-10_.pdfCLC projekty uchwał na NWZ - 2021-02-10_.pdf CLC projekty uchwał na NWZ - 2021-02-10_
CLC zmiany statutu NWZ - 2021-02-10_.pdfCLC zmiany statutu NWZ - 2021-02-10_.pdf CLC zmiany statutu NWZ - 2021-02-10_
CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2021_.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2021_.pdf CLC Pełnomocnictwo osoba fizyczna NWZ - 2021_
CLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2021.pdfCLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2021.pdf CLC Pełnomocnictwo osoba prawna NWZ - 2021
CLC Informacja o liczbie akcji - NWZ - 2021.pdfCLC Informacja o liczbie akcji - NWZ - 2021.pdf CLC Informacja o liczbie akcji - NWZ - 2021
CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2021-02-10_.pdfCLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2021-02-10_.pdf CLC Formularz do głosowania wraz z instrukcją NWZ - 2021-02-10_

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-14 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2021-01-14 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2021-01-14 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki