REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej

2020-11-24 22:59
publikacja
2020-11-24 22:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 62 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 39/2019 z dn. 9 października 2019 r. w którym poinformował o zawarciu w dniu 8 października 2019 r. umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy pomiędzy: Panem Piotrem Kurczewskim (dalej: Inwestor), a spółką Gemstone S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Gemstone), spółką JR Holding S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: JR Holding), Panem Dawidem Zielińskim (dalej: DZ), Panem Januarym Ciszewskim (dalej: JC), Panem Januszem Sterna (dalej: JS), Polsyntes sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Glina (dalej: Polsyntes), przy udziale Spółki (dalej: Umowa) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała informację o zawarciu aneksu do Umowy (tj. o złożeniu podpisów przez wszystkie Strony Umowy; dalej: Aneks).

Na podstawie Aneksu zmieniona została data transakcji wskazanej w Umowie, polegającej w szczególności na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru i objęciu przez Inwestora 2.902.000 nowych akcji Spółki, które zostaną zaoferowane przez Spółkę Inwestorowi jako akcje nowej emisji i zostaną wyemitowane przez Spółkę w ramach programu menedżerskiego, realizowanego na zasadzie kapitału docelowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 7 czerwca 2019 r. (dalej: Transakcja) z terminu pierwotnie wskazanego w Umowie do 31 października 2020 r., a najpóźniej w dniu 31 października 2020 r. na nowy termin do dnia 7 grudnia 2020 roku, a najpóźniej w dniu 7 grudnia 2020 r. W ślad za zmianą powyższego terminu zawarcia Transakcji, na podstawie Aneksu zmieniono również określenie daty w zakresie kary umownej na rzecz Inwestora za niewywiązanie się przez Strony wskazane w Umowie z postanowień dotyczących zawarcia Transakcji (o której mowa powyżej) z terminu wskazanego w Umowie do 31 października 2020 r. na nowy termin, do 7 grudnia 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-11-24 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-11-24 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki