REKLAMA

COLUMBUS ENERGY S.A.: Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp

2020-11-24 23:43
publikacja
2020-11-24 23:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 63 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-24
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Wejście w życie umów nabycia 100% udziałów w 11 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Columbus), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 61/2020 z dn. 21 listopada 2020 r. w którym Columbus poinformował o podpisaniu przez spółkę zależną Columbus, tj. Columbus JV1 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie umów (dalej: Umowy) nabycia 100% udziałów w 11 spółkach tj.: SPower Jabłoń sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Januszkowice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Klimki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Konopczyn sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KRRO 8 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Neklasp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Różan sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower Trękusek sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, SPower KZDK 5 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ECOWOLT 14 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie oraz ECOWOLT 12 sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do ok. 153,87 MWp informuje, iż w związku ze spełnieniem przez Sprzedającego warunków wejścia w życie Umów (podpisanie umowy przedłużenia, regulującej warunki spłaty obligacji serii B wyemitowanych przez Sprzedającego, o łącznej wartości nominalnej 12,5 mln EUR, na mocy której Columbus JV1 poręczył za zobowiązanie Sprzedającego do spłaty tych obligacji), w dniu dzisiejszym Umowy weszły w życie.

Zarząd Columbus przypomina, Umowy są ostatnim etapem realizacji transakcji nabycia spółek realizujących projekty farm fotowoltaicznych w ramach złożonej przez Columbus i przyjętej przez kontrahenta oferty zakupu 100% udziałów w spółkach celowych, które realizują 87 projektów farm fotowoltaicznych o łącznej mocy blisko 184 MWp (w tym 3 projekty o łącznej mocy do 130 MWp, pozostałe o mocach do 1 MWp). Oferta złożona przez Columbus opiewała na kwotę 37.830.000,00 EUR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-24 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-11-24 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-11-24 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Najlepsze z najtańszych kart kredytowych – styczeń 2021 [Ranking]

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki