14,2000 zł
-3,27% -0,4800 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów Nexity sp. z o.o. („NDA”)

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej zawarcia umowy o zachowaniu poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów Nexity sp. z o.o. („NDA”)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), przekazuje poniższą informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione przez Emitenta w dniu 11 grudnia 2019 r.
Treść opóźnionej Informacji Poufnej:
„Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Emitent”, „Spółka”), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), informuje, że w dniu 11 grudnia 2019 r., między osobą fizyczną będącą wspólnikiem Nexity sp. z o.o. („Wspólnikiem”), a Spółką została zawarta umowa o zachowaniu w poufności informacji pozyskanych w toku prowadzenia negocjacji związanych z zamiarem uzyskania kontroli (pośrednio lub bezpośrednio) przez Emitenta w spółce Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („NDA”, „Transakcja”). Zawarcie NDA stanowi pierwszy etap prowadzenia negocjacji przez strony („Negocjacje”), które dotyczą zamiaru uzgodnienia warunków realizacji Transakcji.
Informacje na temat kolejnych etapów prowadzenia Negocjacji oraz ewentualnej realizacji Transakcji Emitent będzie przekazywał w formie raportów bieżących zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kontynuowanie Negocjacji nie gwarantuje dojścia Transakcji do skutku.”.
Emitent podjął decyzję o opóźnieniu podania do wiadomości publicznej Informacji Poufnej, gdyż jej niezwłoczne ujawnienie mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy Emitenta, albowiem podpisanie umowy o zachowaniu w poufności informacji w zakresie rozpoczynanych negocjacji nabycia udziałów w Nexity sp. z o.o. między Emitentem, a Wspólnikiem, stanowi w istocie wstępny etap prowadzenia negocjacji przez strony, które dotyczą zamiaru uzyskania kontroli Emitenta w Nexity sp. z o.o., a natychmiastowe ujawnienie tej informacji mogłoby negatywnie wpłynąć na przebieg Negocjacji i ich wynik, a także na warunki Transakcji oraz prawdopodobieństwo jej realizacji.
Ujawnienie informacji o podpisaniu NDA mogłoby przyczynić się do ingerencji stron trzecich, w szczególności poprzez złożenie ofert konkurencyjnych, co mogło mieć negatywny wpływ na czas trwania oraz warunki Transakcji. Powyższe mogłoby, w szczególności, skutkować uzyskaniem warunków gorszych aniżeli w przypadku utrzymania informacji w poufności, a nawet brakiem pomyślnego zakończenia Transakcji w przyszłość.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-21 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-02-21 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-02-21 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.