14,2000 zł
-3,27% -0,4800 zł
Columbus Energy SA (CLC)

Realizacja zapisów umowy inwestycyjnej

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-27
Skrócona nazwa emitenta
COLUMBUS ENERGY S.A.
Temat
Realizacja zapisów umowy inwestycyjnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent", "Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 5/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. informuje, że otrzymał informację od Everest Investments S.A., jednego z sygnatariuszy Umowy Inwestycyjnej, iż w dniu 26 lutego 2020 roku została podpisana umowa sprzedaży pomiędzy: Dawidem Kmiecikiem tj. osobą fizyczną będącą wspólnikiem spółki Nexity sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, a Everest Investments S.A. z siedzibą w Warszawie ("Everest"). Na podstawie niniejszej Umowy Dawid Kmiecik sprzedał Everest 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym spółki Nexity Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50,- zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, za łączną cenę w wysokości 980.000,- zł (dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto, która to zostanie zapłacona przez Everest w terminie 7 tygodni od dnia zawarcia niniejszej Umowy na wskazany przez Sprzedającego rachunek bankowy.
Ponadto Strony Umowy oświadczyły, iż Sprzedającemu będzie przysługiwać prawo odkupu Udziałów w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku za Cenę, pod warunkiem, iż w tym terminie nie ziszczą się łącznie kolejne, istotne dla Sprzedającego etapy inwestycji określone w Umowie Inwestycyjnej.
Prawo odkupu Udziałów Dawid Kmiecik wykona poprzez oświadczenie o skorzystaniu z tego prawa, które prześle Everest w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, pod rygorem nieważności.
Columbus Energy S.A. przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż stanowi ona kolejny krok uzgodnień inwestycyjnych i w przyszłości będzie miała wpływ na sytuację finansową Emitenta i Grupy Kapitałowej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-27 Dawid Zieliński Prezes Zarządu
2020-02-27 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
2020-02-27 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.