REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta

2021-06-17 16:00
publikacja
2021-06-17 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 47 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie o zmianie udziału w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. [Emitent] informuje, iż w dniu 17 czerwca 2021 roku otrzymał od pełnomocnika Prezesa Zarządu Pana Przemysława Sztuczkowskiego zawiadomienie o zmianie udziału w kapitale zakładowym Emitenta o następującej treści:

„Działając w imieniu Pana Przemysława Sztuczkowskiego (dalej „Mandant”), stosownie do treści przepisu art. 69 Ustawy ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1639 t.j., dalej „Ustawa”) zawiadamiam, że w związku z transakcjami nabycia akcji spółki Cognor Holding SA (dalej: „Emitent”) przez spółkę zależną od Mandanta tj. PS Holdco Spółka z o.o. (dalej: „PS Holdco”) w dniu 14 czerwca 2021 roku nastąpiło zwiększenie udziału Mandanta w kapitale zakładowym Emitenta o co najmniej 1%.
Bezpośrednio przed nabyciem tj. wg stanu na dzień 13 czerwca 2021 roku Mandant posiadał za pośrednictwem PS Holdco 117 015 402 szt. akcji Emitenta co stanowiło 68,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniały do 117 015 402 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowiło 68,26% ogółu głosów.
Po nabyciach akcji dokonanych w dniu 14 czerwca 2021 roku Mandant za pośrednictwem PS Holdco posiada 117 515 402 szt. akcji COGNOR HOLDING SA co stanowi 68,55% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, posiadane akcje uprawniają do 117 515 402 głosów na walnym zgromadzeniu co stanowi 68,55% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c.
Jedynym podmiotem zależnym od Pana Przemysława Sztuczkowskiego posiadającym akcje Emitenta jest PS HOLDCO Spółka z o.o. z siedzibą w Poraju
O nabyciach akcji powodujących zwiększenie udziału o łącznie co najmniej 1% Mandant informował stosownymi Notyfikacjami zgodnie z Art. 19 rozporządzenia MAR
Dariusz Brodecki
radca prawny

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki