REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: Wydanie akcji emisji nr 9

2021-04-12 12:12
publikacja
2021-04-12 12:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji emisji nr 9
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding SA („Emitent”) podaje, iż zgodnie z informacją uzyskaną od Pośrednika Rejestracyjnego – BDM SA (dalej: BDM) w dniu 12 kwietnia 2021 roku wydanych zostało 1 800 000 sztuk akcji emisji nr 9 wyemitowanych ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydanie akcji nastąpiło poprzez dostarczenie akcji przez BDM na rachunki inwestycyjne wskazane przez osoby, które złożyły żądanie konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje emisji nr 9.

Po wydaniu akcji kapitał zakładowy Emitenta wynosi 257 130 994,50 zł i dzieli się na 171 420 663 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.
Ogólna liczna głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 171 420 663.

Emitent w ramach warunkowego kapitału zakładowego jest uprawniony do wyemitowania jeszcze 200 szt. akcji emisji nr 10.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-12 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki