COGNOR HOLDING S.A.: Wydanie akcji emisji nr 9

2019-12-11 19:04
publikacja
2019-12-11 19:04
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-11
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Wydanie akcji emisji nr 9
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding SA („Emitent”) podaje, iż 11 grudnia 2019 roku wydał 534 161 sztuki akcji emisji nr 9 w wyemitowanych ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Wydanie akcji nastąpiło poprzez dostarczenie akcji przez Agenta Emisji na rachunek inwestycyjny wskazany przez podmiot, który złożył żądanie konwersji warrantów subskrypcyjnych serii B na akcje emisji nr 9.

Po wyżej wskazanym wydaniu kapitał zakładowy Emitenta wynosi 185 910 625,50 zł i dzieli się na 123 940 417 sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda akcja.
Ogólna liczna głosów ze wszystkich wyemitowanych akcji na walnym zgromadzeniu Emitenta wynosi 123 940 417.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-11 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki