COGNOR HOLDING S.A.: Wniosek Zarządu w sprawie ogłoszenia przerwy w ZWZ

2019-06-24 14:41
publikacja
2019-06-24 14:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-24
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Wniosek Zarządu w sprawie ogłoszenia przerwy w ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W związku ze zmianą w dniu 13 czerwca 2019 roku tzw. ustawy prądowej z 28 grudnia 2018 roku Zarząd analizuje wpływ tej zmiany na przepływy finansowe Grupy w bieżącym roku i w związku z tym zamierza wystąpić o ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia [ZWZ] zwołanego na 28 czerwca 2019 roku do dnia 26 lipca 2019 roku. Zarząd przewiduje, iż czasie przerwy w obradach ZWZ ukazać się może rozporządzenie Ministra Energii, które pozwoli na określenie wielkości i harmonogramu rekompensat dla Cognor Holding S.A. z tytułu wzrostu cen prądu. Zarząd chciałby mieć możliwość przedstawienia analizy w tym zakresie akcjonariuszom bowiem może być ona ważnym czynnikiem determinującym ich decyzję co do wielkości i terminu wypłaty dywidendy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-24 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki