REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW

2019-12-02 15:27
publikacja
2019-12-02 15:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Warunkowa rejestracja akcji emisji nr 9 w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: „Spółka”) informuje, iż powziął informację
o komunikacie z dnia 29.11.2019r., informującym o tym, że w Krajowy Depozyt Wartościowy (dalej: „KDPW”) postanowił zarejestrować w depozycie papierów wartościowych 534 161 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 1,50 zł każda, emisji nr 9 oraz oznaczyć je kodem PLCNTSL00014 („Akcje”), pod warunkiem wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Emitenta oznaczone ww. kodem ISIN.

Zarejestrowanie Akcji w depozycie papierów wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez KDPW dokumentów potwierdzających wprowadzenie Akcji do obrotu na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych (dalej: „GPW”), nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji Zarządu GPW, jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.
Informacja o zarejestrowaniu Akcji zostanie przekazana w formie komunikatu operacyjnego Krajowego Depozytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki