REKLAMA
WAŻNE

COGNOR HOLDING S.A.: Ustalenie ceny emisyjnej akcji emisji nr 9

2019-10-23 12:29
publikacja
2019-10-23 12:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Ustalenie ceny emisyjnej akcji emisji nr 9
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cognor Holding SA z siedzibą w Poraju (dalej: „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 października 2019 roku działając na podstawie upoważnienia zawartego w uchwale nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2011r. (zmienionej uchwałą nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 30 grudnia 2013 roku oraz uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 roku) oraz w oparciu o warunki emisji obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) ustalił, że od dnia 23 października 2019 roku:
a) cena emisyjna akcji emisji nr 9 dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy wyrazili zgodę na zmianę warunków emisji warrantów wynosi 1,61 zł jedna akcja;
b) cena konwersji warrantów serii B na akcje emisji nr 9 dla posiadaczy obligacji wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) wynosi 1,61 zł jedna akcja.

Nadto Spółka wyjaśnia, że w stosunku do posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii B, którzy nie wyrazili zgody na zmianę warunków emisji warrantów określonych uchwałą nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 a także uchwałą nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017 zastosowanie mają w całości warunki emisji w brzmieniu wynikającym z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 14 marca 2011 r. oraz 30 grudnia 2013 r. (tj. z pominięciem zmian wynikających z uchwały nr 5 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 25 maja 2017 oraz uchwały nr 10 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki z dnia 31 sierpnia 2017).

Zmiana ceny emisyjnej akcji emisji nr 9 wynika z Warunków Emisji Obligacji Wymiennych wyemitowanych przez Cognor International Finance plc z dnia 4 lutego 2014 r. (tzw. Exchangeable Notes) w związku z ustaleniem Dnia Dywidendy za rok 2018 na dzień 23 października 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki