REKLAMA

COGNOR HOLDING S.A.: Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta

2021-05-11 09:18
publikacja
2021-05-11 09:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-11
Skrócona nazwa emitenta
COGNOR HOLDING S.A.
Temat
Informacja o znacznym pakiecie akcji w kapitale Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
COGNOR HOLDING S.A. (dalej: „Emitent” informuje, iż w godzinach nocnych dniu 10 maja 2021 roku otrzymał za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta przez „The Troesh Family Foundation” z siedzibą w 1370 Jet Stream Drive, Suite 100 Henderson, NV 89052, Stany Zjednoczone Ameryki (dalej: „Akcjonariusz”) o obniżeniu udziału w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta poniżej 10%.
Zgodnie z zawiadomieniem:
Bezpośrednio przed zbyciem Akcjonariusz posiadał 17.155.445 akcji Emitenta, które stanowiły 10,11% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i uprawniały do 10,11% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Po zbyciu w dniu 7 maja 2021 roku Akcjonariusz posiadał 16 565 012 akcji zwykłych Emitenta stanowiących 9,77% udziału w kapitale zakładowym, które uprawniały do 9,77% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Nie występują podmioty zależne posiadające akcje Emitenta,
Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-11 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki