REKLAMA

CNT S.A.: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.

2020-01-10 10:35
publikacja
2020-01-10 10:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_4_2020_zawiadomienie.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji własnych przez Spółkę w związku z umorzeniem akcji Spółki i obniżeniem kapitału zakładowego Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Spółki ("Zawiadomienie") złożone w wykonaniu obowiązków określonych w art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), informujące, iż w związku z zarejestrowaniem przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach obniżenia kapitału zakładowego Emitenta i umorzeniem 590.000 akcji Spółki, Emitent nie posiada aktualnie żadnych akcji własnych Spółki.

Treść otrzymanego Zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539 z późn. zm.).
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB 4_2020_zawiadomienie.pdfZałącznik do RB 4_2020_zawiadomienie.pdf Załącznik do RB 4/2020 - zawiadomienie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 Joanna Wycisło Prokurent
2020-01-10 Daniel Śpiewak Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (1)

dodaj komentarz
andbak0800
Czy ktoś uczony może wyjaśnić czy to zwykłe procedury
czy cuś kombinują?????

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki