REKLAMA

CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.

2021-06-23 12:09
publikacja
2021-06-23 12:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku („ZWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na ZWZ i w kapitale zakładowym Spółki.
Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 czerwca 2021 roku reprezentowanych było łącznie 4 269 771 akcji (z ogólnej liczby 7 400 000 akcji w Spółce), stanowiących 57,70 % kapitału zakładowego i dających łącznie 4 269 771 głosów na tym ZWZ.

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ:
1. FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych posiadał 4 062 524 akcji i tyle samo głosów na ZWZ, co stanowiło 95,15 % głosów na ZWZ oraz stanowi 54,90% ogólnej liczby głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki