REKLAMA
WAŻNE

CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku.

2020-08-12 13:39
publikacja
2020-08-12 13:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-12
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 12 sierpnia 2020 roku („NWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZ i w kapitale zakładowym Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2020 roku reprezentowanych było łącznie 4.039.393 akcji (z ogólnej liczby 8.500.000 akcji w Spółce), stanowiących 47,52% kapitału zakładowego i dających łącznie 4.039.393 głosów na tym NWZ.

Na NWZ obecny był jeden akcjonariusz: FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, który posiadał 4.039.393 akcji i tyle samo głosów na NWZ, co stanowiło 100% głosów na NWZ oraz stanowi 47,52% w ogólnej liczbie głosów w Spółce i taki sam udział w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-12 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki