CNT S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.

2019-10-02 10:00
publikacja
2019-10-02 10:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-02
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Spółka”) przekazuje niniejszym wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 1 października 2019 roku („NWZ”) z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na NWZ i w kapitale zakładowym Spółki.

W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 października 2019 roku uczestniczył jeden akcjonariusz Spółki - FIP 11 FIZ Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, posiadający 4.622.740 akcji z ogólnej liczby 9.090.000 akcji w Spółce, dających 4.622.740 głosów na NWZ stanowiących 100% głosów na NWZ oraz uprawniających do 54,39% głosów w ogólnej liczbie głosów z akcji w Spółce oraz stanowiących 50,86% udziału w kapitale zakładowym Spółki.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 623).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-02 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki