REKLAMA

CNT S.A.: Udzielenie poręczenia wekslowego za spółę zależną.

2021-11-26 12:22
publikacja
2021-11-26 12:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-26
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Udzielenie poręczenia wekslowego za spółę zależną.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 26 listopada 2021 r. Spółka udzieliła poręczenia wekslowego za jednostkę zależną od Emitenta tj. spółkę Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k. ( wystawcę weksla) tytułem zabezpieczenia wierzytelności mBanku SA („Bank”) wynikającej z gwarancji bankowej w kwocie 16.915.740,00 PLN z terminem ważności do dnia 30 kwietnia 2022 roku wystawionej przez Bank na podstawie zawartej w dniu 25 listopada 2021 r. pomiędzy Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k. a mBank S.A. umowy o udzielenie gwarancji bankowej. Gwarancja bankowa ma zabezpieczać zwrot Pierwszej Raty przez Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna sp. k. wobec Kupującego w ramach Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Nieruchomości z dnia 06.08.2021 r., której przedmiotem jest m.in. będący w realizacji budynek mieszkalny wielorodzinny o numerze projektowym B6 przy ul. Wrocławskiej 53J w Krakowie i działka o numerze ewidencyjnym 316/28, o której Emitent informował raportem bieżącym nr RB 27/2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki