REKLAMA

CNT S.A.: Temat: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

2022-06-14 16:10
publikacja
2022-06-14 16:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-14
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Temat: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 14.06.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej oraz gazu ziemnego przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 03.06.2022 r. do 14.06.2022 r. wyniosła 41 159, 7 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego z terminem dostawy przypadającym w okresie od 04.06.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 14.06.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej oraz gazu ziemnego o łącznej wartości 15 770,6 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 roku.
Transakcje, o których mowa powyżej realizowane są przez Spółkę zależną w ramach podstawowej działalności w zakresie obrotu energią, na którą składa się w szczególności handel energią elektryczną.

Warunki zawartych kontraktów (transakcji) nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych jak również nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju/typu transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-14 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki