REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

CNT S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.

2022-05-16 16:26
publikacja
2022-05-16 16:26
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-16
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za 2021 rok oraz rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 16 maja 2022 roku podjął uchwałę w sprawie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeznaczenia zysku netto Spółki osiągniętego w 2021 roku, w wysokości 25.909.922,77 zł, w całości na kapitał zapasowy Spółki.
Ponadto w treści podjętej uchwały Zarząd Spółki rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia w drodze publicznego zaproszenia lub zaproszeń do składania ofert sprzedaży przez wszystkich akcjonariuszy Spółki.
W związku z powyższym Zarząd przedstawi Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu CNT S.A. projekt uchwały obejmujący upoważnienie Zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w przedmiocie utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych Spółki. W ocenie Zarządu skup akcji własnych w celu ich umorzenia uzasadniony jest bieżącą sytuację rynkową i poziomem kursu akcji Spółki.
Zarząd CNT S.A. przedstawi przedmiotową uchwałę rekomendującą sposób podziału zysku oraz rekomendującą przeprowadzenie skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki.
Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku za rok 2021 oraz przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-16 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki