REKLAMA

CNT S.A.: Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.

2022-06-23 16:56
publikacja
2022-06-23 16:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-23
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2022 roku wpłynęła do Spółki informacja, iż Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych powołała uchwałą z dnia 23 czerwca 2022 roku Pana Jacka Taźbirka do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki kolejnej kadencji tj. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2024 rok. Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła o jednoosobowym składzie Zarządu kolejnej trzyletniej kadencji.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Jacka Taźbirka, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, a w szczególności nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, za wyjątkiem pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Maxer S.A. w upadłości oraz funkcji Prezesa Zarządu Energopol – Południe sp. z o.o. oraz nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Jacek Taźbirek - od 10.2007 roku Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.
Absolwent Politechniki Lubelskiej, Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie (Executive MBA).
Przebieg pracy zawodowej:
• W latach 1985-1986 zatrudniony w Lubelskim Przedsiębiorstwie Instalacji Sanitarnych,
• W latach 1987-1988 w Przedsiębiorstwie Eksportu Usług Technicznych Exbud-Kielce Oddział w Lublinie.
• W latach 1988 - 1992 Dyrektor Biura Handlu Zagranicznego w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture,
• W latach 1992-1999 Dyrektor Sprzedaży w Multico Sp. z o.o. Joint-Venture.
• W latach 2000-2001 Członek Zarządu, Dyrektor Handlowy w Sonda SA,
• W latach 2001-2002 Dyrektor Handlowy w Multico Sp. z o.o.
• W 2003 r. Prezes Zarządu Biazet S.A.,
• W latach 2003-2004 Wiceprezes Zarządu PMB S.A,
• W latach 2004-2005 doradca Zarządu Multico Sp. z o.o.
• Od 03.2005 r. Prezes Zarządu Maxer S.A. w upadłości.
• Od 02.2016 r. Prezes Zarządu Energopol - Południe Sp. z o. o. z siedzibą w Sosnowcu (spółka zależna od CNT S.A.)
• Ze Spółką Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. Pan Jacek Taźbirek, związany jest od roku 2006 r. Początkowo jako Doradca Zarządu, a od października 2007 r. na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki.

Pan Jacek Taźbirek jest wspólnikiem spółki cywilnej SEDNO s.c.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-23 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Załóż konto osobiste – bez zbędnych opłat i zgarnij do 250 zł za jego założenie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki