14,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_CNT_SA_01.10.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Projekty_uchwal_na_NWZ_CNT_SA_w_dniu_01.10.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_Rady_Nadzorczej_CNT_27.08.2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-03
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i projekty uchwał na NWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej „Spółka”, „CNT S.A.”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 (1) § 1 i § 2 oraz art. 402 (2) Kodeksu spółek handlowych ("Ksh") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. (dalej "NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 1 października 2019 roku, o godzinie 11:30, w siedzibie Spółki w Sosnowcu, przy ulicy Partyzantów 11, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwał w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, treść projektów uchwał oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, stanowią załączniki do niniejszego raportu oraz zostaną zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.cntsa.pl

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ CNT SA_01.10.2019.pdfOgłoszenie o zwołaniu NWZ CNT SA_01.10.2019.pdf Ogłoszenie Zarządu CNT S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki na dzień 1 października 2019 roku.
Projekty uchwał na NWZ CNT SA w dniu 01.10.2019.pdfProjekty uchwał na NWZ CNT SA w dniu 01.10.2019.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 1 października 2019 roku.
Uchwała Rady Nadzorczej CNT_27.08.2019.pdfUchwała Rady Nadzorczej CNT_27.08.2019.pdf Uchwała Rady Nadzorczej CNT S.A. w sprawie zaopiniowania projektu uchwał i wniosków przedkładanych przez Zarząd na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CNT S.A. planowane na dzień 1 października 2019 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-03 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.