CNT S.A.: Odstąpienie przez spółkę zależną od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych – aktualizacja informacji.

2020-05-14 11:12
publikacja
2020-05-14 11:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-14
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Odstąpienie przez spółkę zależną od zawartych przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych – aktualizacja informacji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 8/2020 Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż powziął dzisiaj od spółki zależnej Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”, „Sprzedający”) informację, że w dniu 14 maja 2020 roku do Spółki zależnej wpłynęło potwierdzenie otrzymania w dniu 8 maja 2020 roku przez Lew Invest spółką z o.o. („Kupujący”) odstąpień przez Spółkę zależną od zawartych w dniu 20 lutego 2020 r. z Kupującym 6 przedwstępnych umów sprzedaży łącznie 173 lokali mieszkalnych, 2 lokali usługowych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz udziałami we współwłasności garaży w ramach inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie.

Powodem odstąpienia było niewykonanie w terminie przez Kupującego zobowiązań wskazanych w opisanych powyżej przedwstępnych umowach sprzedaży, tj. niezapłacenie ustalonych przez Strony świadczeń pieniężnych na poczet całości lub części cen wskazanych w ww. umowach przedwstępnych w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki