REKLAMA

CNT S.A.: Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.

2022-01-28 19:11
publikacja
2022-01-28 19:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-28
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o zawarciu umowy sprzedaży przez spółkę zależną w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”) informuje, że spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Sprzedający”) zawarła 28 stycznia 2022 roku z Atrium Residential 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Kupujący”) umowę sprzedaży w wykonaniu przedwstępnej umowy sprzedaży, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 27/2021 z dnia 06 sierpnia 2021 r. w związku z realizacją inwestycji „Nowa 5 Dzielnica” w Krakowie, której przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 316/28 wraz z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym o numerze projektowym B6 przy ul. Wrocławskiej 53J w Krakowie z elementami małej architektury, urządzonymi terenami zielonymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz udziałami we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości infrastrukturalnych za łączną kwotę 56.937.590,12 zł. Cena sprzedaży uległa zmianie w stosunku do ceny ustalonej w przedwstępnej umowie sprzedaży ze względu na zwiększenie powierzchni użytkowej lokali budynku stwierdzonej w obmiarze powykonawczym w stosunku do powierzchni projektowej w oparciu o cenę 1 m2 powierzchni wskazaną w umowie przedwstępnej.

Umowa zawiera adekwatne dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-28 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki