REKLAMA

CNT S.A.: Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.

2020-02-20 15:52
publikacja
2020-02-20 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-20
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o zawarciu przedwstępnych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych przez spółkę zależną w ramach działalności deweloperskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa(„Sprzedający”) zawarła w dniu 20 lutego 2020 roku z LEW Invest spółką z o.o. („Kupujący”) 6 przedwstępnych umów sprzedaży w związku z realizacją inwestycji Nowa 5 Dzielnica w Krakowie, których przedmiotem jest zobowiązanie do sprzedaży łącznie 173 lokali mieszkalnych, 2 lokali usługowych wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej oraz udziałami we współwłasności garaży za łączną kwotę 86,5 mln zł.

Umowy przyrzeczone będą zawierane sukcesywnie do 31 marca 2021 roku.

Umowa zawiera standardowe dla tego typu transakcji postanowienia dotyczące zapewnień i oświadczeń
Sprzedającego i Kupującego oraz dotyczące odpowiedzialności stron.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-20 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki