REKLAMA

CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej

2021-01-04 14:56
publikacja
2021-01-04 14:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-04
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za IV kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 04 stycznia 2021 r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w IV kwartale 2020 roku zawarła 152 umowy deweloperskie i umowy przedwstępne sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych oraz 209 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych i lokali usługowych.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. wyniesie 333 sztuk. Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. spółka zależna była stroną 165 umów deweloperskich i umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych, a także 4 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie, przedwstępne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-04 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki