REKLAMA

CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.

2020-10-02 08:37
publikacja
2020-10-02 08:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-02
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za III kwartał 2020 roku w ramach działalności deweloperskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu agregacji danych cząstkowych przez spółkę zależną Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) Emitent powziął w dniu 2 października 2020 roku informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 roku.

Emitent informuje, iż spółka zależna w III kwartale 2020 roku zawarła 40 umów deweloperskich i umów przedwstępnych sprzedaży lokali mieszkalnych i lokali usługowych. Łącznie w III kwartale 2020 roku spółka zależna zawarła 97 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

Ponadto na dzień 30 września 2020 roku spółka zależna była stroną 7 umów rezerwacyjnych, które wymagają przekształcenia w umowy deweloperskie, przedwstępne.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 września 2020 r. wyniesie 124 sztuk. Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-02 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki