REKLAMA

CNT S.A.: Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2021 roku w ramach działalności deweloperskiej.

2021-07-01 12:42
publikacja
2021-07-01 12:42
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych za II kwartał 2021 roku w ramach działalności deweloperskiej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż po zakończeniu w dniu 01 lipca 2021r. agregacji danych cząstkowych spółka zależna Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („spółka zależna”) przekazała Emitentowi informację nt. wyników sprzedaży lokali usługowych i lokali mieszkalnych w ramach inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica w Krakowie. Proces sprzedaży w ramach ww. inwestycji został rozpoczęty w marcu 2017 r.

Emitent informuje, iż spółka zależna w II kwartale 2021 roku zawarła przedwstępne oraz deweloperskie umowy sprzedaży 88 lokali mieszkalnych i usługowych. Łącznie w II kwartale 2021 roku spółka zależna zawarła 31 umów przenoszących własność lokali mieszkalnych.

Ponadto na dzień 01 lipca 2021 roku spółka zależna była stroną 1 umowy rezerwacyjnej, która wymaga przekształcenia w umowę przedwstępną.

Emitent wyjaśnia, że liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym Grupy za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r. wyniesie 152 sztuki (149 lokali mieszkalnych, 3 lokale usługowe) Zgodnie z polityką rachunkowości Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa, spółka zależna uznaje, że transfer ryzyk, kontroli i korzyści następuje w chwili podpisania aktu notarialnego przenoszącego własność nabywanej nieruchomości. W momencie rozpoznania przychodów ze sprzedaży spółka zależna rozpoznaje i przypisuje techniczny koszt wytworzenia danej powierzchni, pomniejszając zapasy w proporcji udziału sprzedawanego lokalu w łącznym metrażu sprzedawanych lokali.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki