12,1000 zł
0,00% 0,0000 zł
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT)

Informacja o otrzymaniu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie oraz postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń powoda przeciwko spółce zależnej.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-18
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o otrzymaniu pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie oraz postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń powoda przeciwko spółce zależnej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna z siedzibą w Sosnowcu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lutego 2020 r. powziął wiadomości o wpłynięciu do Centrum Nowoczesnych Technologii Spółka Akcyjna spółka komandytowa („Spółka zależna”) postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach („Sąd Okręgowy”) o udzieleniu zabezpieczenia roszczenia KCI S.A. z siedzibą w Krakowie („Powód”) przeciwko Spółce zależnej o zapłatę do łącznej kwoty 5 368 803,64 złote poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na wskazanych w postanowieniu nieruchomościach Spółki zależnej oraz pozwu wniesionego przez Powoda przeciwko Spółce zależnej o zapłatę kwoty 5 368 803,64 złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2019 roku do dnia zapłaty, a na wypadek nieuwzględnienia ww. żądania o stwierdzenie nieważności czynności prawnych jako złożonych w warunkach wyzysku (dotyczy przedwstępnej ugody oraz ugody przyrzeczonej zawartymi pomiędzy Powodem i Spółką zależną) oraz o zasądzenie od Spółki zależnej na rzecz Powoda kwoty 5 368 803,64 złote wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 2 maja 2019 roku do dnia zapłaty oraz o zabezpieczenie powództwa poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na wskazanych w pozwie nieruchomościach Spółki zależnej.

Emitent informował o zakończeniu wszelkich sporów sądowych oraz postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego toczących się w związku z roszczeniem Spółki zależnej w raportach bieżących nr 32/2018, 23/2018, 18/2018, 16/2018 i 14/2018 oraz skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy Kapitałowej CNT S.A. za I półrocze 2019 roku dotyczących m.in. zawarcia umowy z Urzędem Miasta Krakowa w sprawie trwałej zmiany przeznaczenia treści prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Spółki zależnej oraz o porozumieniu w sprawie zawarcia ugody zmierzającej m.in. do wycofania pozwu Skarbu Państwa – Prezydenta Miasta Krakowa złożonego przeciwko Spółce zależnej (o rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na których realizowany był I etap inwestycji deweloperskiej Nowa 5 Dzielnica) oraz zawarciu ugody przedwstępnej i przyrzeczonej z KCI S.A. kończących spór o zapłatę przez KCI S.A. opłaty w kwocie 5 382 tys. PLN wniesionej przez CNT S.A. sp.k. na rzecz Gminy Kraków z tytułu zmiany celu prawa użytkowania wieczystego z przemysłowego na mieszkaniowy.

Spółka zależna nie uznaje roszczeń Powoda za uzasadnione i w terminie ustawowym wniesie do Sądu Okręgowego odpowiedź na ww. pozew oraz zażalenie na postanowienie o ustanowieniu zabezpieczenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-18 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.