REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

CNT S.A.: Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.

2022-05-27 14:55
publikacja
2022-05-27 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-27
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja nt. obrotów realizowanych przez spółkę zależną na TGE.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z dokonaniem w dniu 27.05.2022 roku transakcji sprzedaży i nabycia energii elektrycznej przez spółkę zależną GET EnTra Sp. z o.o. („Spółka zależna”) łączna wartość obrotów na Towarowej Giełdzie Energii S.A. ("Giełda", „TGE”) w okresie od 18.05.2022 r. do 27.05.2022 r. wyniosła 51 175,9 tys. PLN. Na ww. wartość składają się transakcje zakupu oraz sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych z terminem dostawy przypadającym w okresie od 19.05.2022 r. do 31.12.2023 roku. Transakcją o najwyższej wartości zawartą w ww. okresie był pakiet transakcji z dnia 27.05.2022 roku obejmujący zakup i sprzedaż energii elektrycznej o łącznej wartości 17 046,2 tys. PLN z terminem dostawy w okresie od 01.07.2022 r. do 31.12.2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki