REKLAMA

CM INTERNATIONAL S.A.: Złożenie wniosku o uchylenie decyzji na wsparcie publiczne

2023-09-20 12:56
publikacja
2023-09-20 12:56
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-20
Skrócona nazwa emitenta
CM INTERNATIONAL S.A.
Temat
Złożenie wniosku o uchylenie decyzji na wsparcie publiczne
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 19 września 2023 r. Spółka złożyła wniosek do Ministra Rozwoju i Technologii o uchylenie decyzji, o której mowa w raporcie ESPI nr 11/2021 z dnia 7 września 2021 r. Złożenie niniejszego wniosku wynika z przeprowadzonej przez Zarząd Spółki wszechstronnej analizy sytuacji, dokonaniu stosownych kalkulacji, a także po zasięgnięciu porad i opinii specjalistów (tj. doradcy podatkowego, księgowości, radcy prawnego, specjalisty z zakresu wsparcia inwestycji), z których wynika, że dalsze korzystanie ze wsparcia publicznego będzie mniej korzystne dla Emitenta niż pierwotnie zakładano.

W związku z powyższym, w celu zwrotu pomocy publicznej, o której mowa w akapicie pierwszym, wraz z odsetkami, w dniu 20 września 2023 r., Emitent złożył stosowną korektę do deklaracji CIT-8 za 2022 r. Zaległa kwota za podatek dochodowy za 2022 r. zostanie zapłacona ze środków własnych Emitenta. Dodatkowo Spółka będzie zobowiązana uregulować płatności za zaliczki na poczet podatku dochodowego za 2023 r., które do tej pory, z uwagi na otrzymywane wsparcie, nie były płacone.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-20 Mariusz Kara Prezes Zarządu
2023-09-20 Michał Sebastan Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki