REKLAMA

CI GAMES S.A.: Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2022-09-13 15:51
publikacja
2022-09-13 15:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Notification.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-13
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Cl Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje w wykonaniu obowiązku przewidzianego w art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) o wpłynięciu do Spółki w dniu dzisiejszym, tj. 13 września 2022 r. zawiadomienia od Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu („AOF”) w trybie określonym w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 Ustawy o nabyciu 50.000 akcji Spółki uprawniających do 50.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi w zaokrągleniu 0,027 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Po nabyciu AOF posiada bezpośrednio 36.618.931 akcji Spółki uprawniających do 36.618.931 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 20,02 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie_Notification.pdfZawiadomienie_Notification.pdf Zawiadomienie_Notification

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report number: 32/2022Date: 13th
September 2022


Legal basis: Art.
70 section 1 of the Act on Public Offering – purchase or sale of major
stock package


Subject: Notification
pursuant to art. 69 of the Act on Public Offering


The Management Board of Cl Games S.A. with its
registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs in compliance
with the obligation provided for in Art. 70 section 1 of the Act of 29
th July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction
of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies (the
“Act”), on the receipt of a notification by the Company today i.e. on 13th
September 2022 from Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS with its seat in
Luxembourg (“AOF”) pursuant to Art. 69 section 1 point 1) and  Art. 69a
section 1 point 3) of the Act on the acquisition of 50,000 shares of the
Company entitling to 50,000 votes
at the general meeting of the Company, which constitutes in round 0,027
% of the total number of shares and votes at the general meeting of the
Company.


After the acquisition, AOF directly holds 36,618,931
shares of the Company entitling to 36,618,931
votes at the general meeting of the
Company, which constitutes 20,02 % of the total number of shares and
votes at the general meeting of the Company.


The content of the notification is provided by the
Company in the attachment to this current report.


Legal basis: Art. 70
section 1 of the Act on Public Offering – purchase or sale of major
stock package


Disclaimer: This
English language translation may contain certain discrepancies. In case
of any differences between the Polish and the English versions, the
Polish version shall prevail.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-13 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Tanie konto dla firmy z lokatą. Najlepsze oferty dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki