1,08 zł
4,85% 0,05 zł
CI Games S.A. (CIG)

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu CI Games S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2018
Data sporządzenia: 2018-06-05
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmiany Statutu CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym doręczono Spółce postanowienie Sądu rejestrowego Spółki – Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 17 maja 2018 r., na mocy którego ww. Sąd dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego Spółki. O przedmiotowych zmianach Statutu Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 10/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.511.099,90 zł i dzieli się na 151 109 990 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,01 zł każda. Ogólna liczba głosów w Spółce wynikająca ze wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji wynosi 151 109 990.

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany zarejestrowane przez Sąd rejestrowy został przyjęty przez Zarząd Spółki w dniu 26 marca 2018 r. i przekazany jako załącznik do ww. raportu bieżącego nr 10/2018 opublikowanego przez Spółkę tego dnia.

Szczegółowa podstawa prawna: par. 5 pkt 1 oraz par. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-06-05 Marek Tymiński Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl