1,10 zł
1,85% 0,02 zł
CI Games S.A. (CIG)

Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Powołanie Członka Rady Nadzorczej CI Games S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 września 2018 r., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia 27 września 2018 r., Pana Marcina Garlińskiego, na bieżącą wspólną kadencję Rady Nadzorczej, i powierzyło mu pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Poniżej Spółka przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej:

Pan Marcin Garliński jest absolwentem magisterskich studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją Bankowość i Finanse. W latach 1997-1999 Pan Marcin Garliński pełnił funkcje Dyrektora Finansowego i Członka Zarządu w spółce MUZA S.A. z siedzibą w Warszawie. Od 1999 roku do chwili obecnej pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego w spółce MUZA S.A. Pan Marcin Garliński jest ponadto Przewodniczącym Rady Nadzorczej spółki Medical Finance Group S.A. z siedzibą w Warszawie, Członkiem Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej oraz Członkiem Rady Nadzorczej spółki PDK S.A. z siedzibą w Warszawie. Pan Marcin Garliński pełni również funkcję Członka Zarządu Fundacji na rzecz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Pan Marcin Garliński oświadczył, że:
– posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
– spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4., określonej w zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016,
– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki,
– nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej,
– nie jest członkiem organu zarządzającego spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec Spółki,
– nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Spółki osoby prawnej,
– nie jest ani nie był w przeszłości osobą prawomocnie skazaną za popełnienie przestępstwa, jak też nie orzeczono wobec niego pozbawienia prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu,
– nie jest ani nie był w przeszłości wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Szczegółowa podstawa prawna: § 10 w zw. z §5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-27 Monika Rumianek Członek Zarządu
2018-09-27 Maciej Nowotny Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl