REKLAMA

CHERRYPICK GAMES S.A.: Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy

2021-07-01 18:03
publikacja
2021-07-01 18:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-01
Skrócona nazwa emitenta
CHERRYPICK GAMES S.A.
Temat
Informacja w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb Oy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Cherrypick Games S.A. („Emitent” „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 14/2020 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie zawarcia ugody z Kuu Hubb Oy („Ugoda”, „Kuu Hubb”), oraz raportu bieżącego ESPI nr 12/2021 z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie braku spłaty należności od Kuu Hubb, informuje, że do momentu publikacji niniejszego raportu na rachunku bankowy Spółki nie zaksięgowano wpłaty 550.000 euro wynikającej z Ugody.

W związku z powyższym, na mocy Ugody KuuHubb zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz Spółki kary umownej w kwocie 300.000 euro. Emitent pozostaje w kontakcie z Zarządem Kuu Hubb, o dalszych działaniach Spółka będzie informowała w odrębnych komunikatach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-01 Marcin Kwaśnica Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Dokonaj kolejnego zrównoważonego wyboru

Advertisement

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki