0,2500 zł
0,00% 0,0000 zł
CFI Holding S.A. (CFI)

Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-31
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez Spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 roku, spółka zależna od Emitenta tj. „Central Fund of Immovables” Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła umowę kredytu z Bankiem posiadającym siedzibę w Polsce, na mocy której, Spółka zależna od Emitenta otrzymała kredyt w kwocie 20.000.000 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) na okres od stycznia 2020 roku do stycznia 2025 roku.
Oprocentowanie kredytu oparte jest o zmienną stawkę referencyjną WIBOR 3M powiększoną o marżę Banku, przy czym odsetki płatne są w okresach miesięcznych.
Przeznaczeniem kredytu jest finansowanie bieżącej działalności kredytobiorcy.
Znaczące zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będą:
a)oświadczenie Spółki zależnej od Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego;

b)hipoteka łączna do kwoty 104.262.000 PLN ustanowiona na nieruchomościach kredytobiorcy położonych w: Opolu – OP1O/00050599/5; Gdańsku – GD1G/00071409/8, GD1G/00074455/6; Wrocławiu: WR1K/00098309/9; Łodzi: LD1M/00085301/3, jak również hipoteka na nieruchomości Spółki zależnej od Emitenta tj. Krajowej Spółki Przemysłu Odzieżowego Polconfex Sp. z o.o. - położonej w Łodzi - LD1M/00087979/0, wraz cesją praw z polis ubezpieczenia, przy czym hipoteka ta stanowi wspólne zabezpieczenie dla kredytu udzielonego na podstawie opisywanej umowy oraz pięciu kredytów inwestycyjnych, jakie udzielone zostały Central Fund of Immovables Sp. z o.o. na podstawie umów zawartych we wcześniejszych okresach;

c)oświadczenie spółki Krajowa Spółka Przemysłu Odzieżowego Polconfex Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 k.p.c. w formie aktu notarialnego z mienia opisanego w księdze wieczystej LD1M/00087979/0, obciążonego hipoteką łączną na rzecz banku.
Pozostałe warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od postanowień powszechnie stosowanych dla tego typu umów na rynku. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, jak również warunków rozwiązujących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-31 Joanna Feder-Kawczyńska Prezes Zarządu Joanna Feder- Kawczyńska
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.