REKLAMA
WEBINAR

CFI HOLDING S.A.: Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta

2023-05-25 18:54
publikacja
2023-05-25 18:54
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy zawartej przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (zwaną dalej również: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 25 maja 2023 roku, spółka zależna od Emitenta tj. Central Fund of Immovables Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, zawarła przed notariuszem w Warszawie, aneks do zawartej w dniu 19 listopada 2021 roku przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2021 z dnia 22 listopada 2022 roku, która to Umowa została w dniu 15 grudnia 2022 roku, a następnie w dniu 28 kwietnia 2023 roku zmieniona aneksami zmieniającym do przedwstępnej umowy sprzedaży pod warunkiem, udokumentowanymi aktami notarialnymi, o zawarciu których to aneksów, Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2022 z dnia 18 grudnia 2022 roku oraz raportem bieżącym nr 7/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Na podstawie powyżej opisanego Aneksu zawartego w dniu 25 maja 2023 roku, strony dokonały następujących zmian Umowy:

1. Zmianie uległa Data Ostateczna, do której zawarta zostanie Przyrzeczona Umowa Sprzedaży – z dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.) na dzień szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.);

2. Zmianie uległ okres, za który spółce Kupującej nie będą przysługiwać jakiekolwiek odsetki od kwoty otrzymanej przez spółkę zależną od Emitenta tytułem Zaliczki, z okresu do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.) na okres do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.);

3. Zmianie uległ termin, w którym Kupującemu przysługuje umowne prawo odstąpienia z terminu do dnia dwudziestego szóstego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (26-05-2023 r.) na termin do dnia szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.);

4.Zmianie uległ termin, w którym Sprzedający zobowiązuje się zwrócić Kupującemu Zaliczkę, z terminu do dnia 31 maja 2023 roku, na termin do dnia 12 czerwca 2023 roku;

oraz

5. Zmianie uległa wskazana data zawarcia Przyrzeczonej Umowy Sprzedaży, po upływie której, środki pieniężne złożone przez Kupującego zostaną zwrócone Kupującemu – z dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (31-05-2023 r.) na dzień szóstego czerwca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (06-06-2023 r.).

Pozostałe postanowienia zawartej pomiędzy stronami Umowy pozostały bez zmian.

Zawarcie powyżej opisanego Aneksu nastąpiło w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji warunkującej zawarcie umowy oraz w związku z zamiarem przystąpienia przez Strony do zawarcia umowy przyrzeczonej najpóźniej do dnia 6 czerwca 2023 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-25 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki