REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Zawarcie aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.

2021-06-17 14:15
publikacja
2021-06-17 14:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z Credit Agricole Bank Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o zawarciu w dniu 17 czerwca 2021 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Credit Agricole Bank Polska Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) jako kredytodawcą aneksu do umowy o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r., na podstawie którego Strony postanowiły określić okres dostępności kredytu do dnia 24 czerwca 2022 r. i termin ostatecznej daty spłaty kredytu na dzień 24 czerwca 2022 r., a także określić okres dostępności gwarancji bankowych do dnia 24 czerwca 2022 r. i maksymalny termin ważności gwarancji bankowych na dzień 24 czerwca 2023 r. Ponadto na mocy tego aneksu postanowiono, że zabezpieczeniem kredytu będzie oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 k.p.c. co do zobowiązań do kwoty 6.000.000,00 zł uprawniające Bank do wystąpienia do sądu o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 24 czerwca 2026 r., które zastąpi dotychczas złożone oświadczenie.
Na dzień przekazania niniejszego raportu pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem zawarte są następujące umowy kredytowe:
1) umowa o linię wielocelową dla klienta korporacyjnego z dnia 10 czerwca 2013 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018; zmiany wprowadzone aneksem z dnia 10 czerwca 2019 r. opisane są w raporcie bieżącym nr 6/2019, zmiany wprowadzone aneksem z dnia 4 czerwca 2020 r. opisane są w raporcie bieżącym nr 6/2020, zaś zmiany wprowadzone aneksem z dnia 17 czerwca 2021 r. opisane są powyżej). Według stanu na dzień 16 czerwca 2021 r. saldo zobowiązań Spółki (kredyt w rachunku bieżącym) z tytułu tej umowy wynosiło 4.755.403,54 zł.
2) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 6 lipca 2018 r. (szczegóły dotyczące umowy zawarte są w raporcie bieżącym nr 18/2018). Według stanu na dzień 16 czerwca 2021 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 2.166.659,00 zł.
3) umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 10 czerwca 2019 r. (szczegóły dotyczące umowy opisane są w raporcie bieżącym nr 6/2019). Według stanu na dzień 16 czerwca 2021 r. saldo zobowiązań Spółki z tytułu tej umowy wynosiło 2.578.494,60 zł.
Postanowienia umów kredytowych nie odbiegają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-17 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki