12,8000 zł
-4,48% -0,6000 zł
Centrum Medyczne ENEL-MED SA (ENE)

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-17
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Bankiem Millennium S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 17.12.2019 r. pomiędzy Spółką jako kredytobiorcą a Bankiem Millennium S.A. (dalej: Bank) jako kredytodawcą został zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.
Zawarty aneks do umowy o linię wieloproduktową przedłuża przyznany Spółce globalny limit w kwocie 27.000.000,00 PLN na okres do 17.12.2020 r. Kredyt będzie wykorzystywany na finansowanie bieżącej działalności Spółki, a oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M plus marża Banku. W ramach przyznanego globalnego limitu ustalono sublimit na gwarancje bankowe do kwoty 12.000.000,00 PLN.
W aneksie Strony postanowiły, że zabezpieczeniem roszczeń z tytułu umowy o linię wieloproduktową będzie:

1)niepotwierdzona cesja wierzytelności z kontraktów zawartych z NFZ, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt pod hipotekę dla firm z dnia 25.03.2013 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.; zabezpieczenie to zostało już na rzecz Banku ustanowione;

2)oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z umowy o linię wieloproduktową oraz umów zawartych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową oraz wszelkich innych umów zawieranych lub dokumentów wystawianych w związku z lub na podstawie umowy o linię wieloproduktową, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.12.2026 r.;

3) hipoteka na I miejscu do kwoty 49.700.000,00 PLN na nieruchomości należącej do Spółki położonej w Warszawie przy ul. Gilarskiej 86C wraz z cesją praw do umowy ubezpieczenia, przy czym zabezpieczenie to jest wspólne dla umowy o kredyt obrotowy z dnia 27.07.2017 r. oraz umowy o linię wieloproduktową z dnia 25.03.2013 r.); cesja praw z umowy ubezpieczenia została na rzecz Banku ustanowiona w dniu dzisiejszym;

4) poręczenie udzielone przez ENEL INVEST spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) do kwoty 43.200.000,00 PLN do dnia 17.06.2024 r. oraz oświadczenie ENEL INVEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. z całego mienia co do obowiązku zapłaty na rzecz Banku wszelkich sum pieniężnych z tytułu zobowiązań wynikających z poręczenia, do maksymalnej kwoty 43.200.000,00 PLN, w którym zastrzeżone zostanie, że Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi do 17.06.2027 r. Poręczenie udzielone do kwoty 40.000.000,00 PLN zostało w dniu dzisiejszym przedłużone do dnia 17.06.2024 r., a dodatkowe poręczenie w kwocie 3.200.000,00 PLN zostało udzielone.

Postanowienia aneksu nie odbiegają od warunków rynkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-17 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.