REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

2021-05-05 15:45
publikacja
2021-05-05 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-05
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Uchwała Zarządu w sprawie podjęcia decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 oraz raportu bieżącego nr 7/2020 informuje o ponownym podjęciu przez Zarząd Spółki inicjatywy zmierzającej do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, to jest podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 5 maja 2021 r. decyzji o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji, z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h. przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu informacyjnego albo ofertowego na potrzeby takiej oferty. Intencją Zarządu Spółki jest przeprowadzenie emisji akcji nieprzekraczającej 20% udziału w obecnym kapitale zakładowym Spółki, co stanowić będzie nie więcej niż ok. 16,7% udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji będzie jednym z istotnych czynników pozwalających na zwiększenie dynamiki rozwoju Spółki oraz realizację planów inwestycyjnych i celów strategicznych, w szczególności w zakresie rozbudowy sieci klinik stomatologicznych w całej Polsce, istotnego powiększenia sieci przychodni ogólnomedycznych oraz inwestycji w nowe technologie, w tym w rozwój aplikacji mobilnej, e-wizyty, integrację mobilnych urządzeń medycznych oraz w platformy medyczne z wybranymi partnerami biznesowymi. Realizacja powyższej strategii będzie z kolei miała wpływ na wyniki osiągane przez Grupę Kapitałową Spółki w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Spółka informuje również, iż w tym samym dniu Rada Nadzorcza Spółki wyraziła pozytywną opinię odnośnie intencji Zarządu w przedmiocie opisanej powyżej emisji akcji. O określeniu szczegółowych parametrów proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, w którego planowanym porządku obrad znajdować się będzie punkt poświęcony podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji, Spółka poinformuje w trybie kolejnych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-05 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki