REKLAMA

CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 czerwca 2021 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości

2021-05-06 08:33
publikacja
2021-05-06 08:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Projekty_uchwal_na_ZWZA_zwolane_na_07.06.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Polityka_wynagrodzen_-_projekt_tekstu_jednolitego_(zalacznik_do_uchwaly).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Opinia_Zarzadu_uzasadniajaca_pozbawienie_prawa_poboru_(zalacznik_do_uchwaly).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_(zalacznik_do_uchwaly).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_bieglego_rewidenta_dotyczacy_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Rady_Nadzorczej_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Komitetu_Audytu_Rady_Nadzorczej_za_rok_2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-06
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 7 czerwca 2021 roku oraz dokumentów istotnych dla podejmowanych uchwał nieprzekazanych uprzednio do publicznej wiadomości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medycznego ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 7 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki, tj. w Warszawie przy ul. Słomińskiego 19 lok. 524, wraz z załącznikami oraz pozostałe dokumenty istotne dla podejmowanych uchwał, które nie były uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
Załączniki
Plik Opis
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 07.06.2021.pdfProjekty uchwał na ZWZA zwołane na 07.06.2021.pdf Projekty uchwał na ZWZA zwołane na 07.06.2021
Polityka wynagrodzeń - projekt tekstu jednolitego (załącznik do uchwały).pdfPolityka wynagrodzeń - projekt tekstu jednolitego (załącznik do uchwały).pdf Polityka wynagrodzeń - projekt tekstu jednolitego (załącznik do uchwały)
Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (załącznik do uchwały).pdfOpinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (załącznik do uchwały).pdf Opinia Zarządu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru (załącznik do uchwały)
Sprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały).pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały).pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach (załącznik do uchwały)
Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRaport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf Raport biegłego rewidenta dotyczący oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.pdfSprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2020.pdf Sprawozdanie RN z działalności za rok obrotowy 2020
Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2020.pdfSprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej za rok 2020.pdf Sprawozdanie KA z działalności za rok obrotowy 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-06 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki