CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.: Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

2019-04-18 17:45
publikacja
2019-04-18 17:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-18
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.
Temat
Propozycja Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Centrum Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej (dalej: Spółka) informuje o podjęciu przez Zarząd Spółki w dniu 18 kwietnia 2019 r. uchwały w sprawie przedstawienia Akcjonariuszom oraz Radzie Nadzorczej Spółki propozycji podziału zysku netto Spółki wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2018. Propozycja Zarządu zakłada przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 496.291,75 zł w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Powyższy wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2019 r.
Organem Spółki, który jest uprawiony do podjęcia decyzji w sprawie podziału zysku netto jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-18 Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Tanie konto osobiste z kontem oszczędnościowym. W którym banku najlepsza oferta?

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki